Součástí týdne, který se uskuteční od 4.6. do 10.6. 2018 budou akce nejrůznějšího typu. Jde například o mezigenerační aktivity, setkání se spisovateli, malé dílny pro děti a jejich rodiče. Cílem je vytvořit jakousi základnu pro mezinárodní síť zaměřenou na problematiku předčítání.

O konkrétních akcích se můžete dozvědět na titulní stránce webu Celé Česko čte dětem www.celeceskoctedetem.cz, kde je kalendář akcí, nebo hledejte plakáty a letáky přímo ve svých knihovnách, školách a školkách.

Země Visegrádské čtyřky se letos do společného týdne čtení zapojily poprvé. Samotný Týden čtení již v Česká republice několik let běží. Hlavním cílem je, aby školy, školky, knihovny, mateřská centra, kavárny a podobná zařízení pro širokou veřejnost v prvním červnovém týdnu pořádali akce spojené s literaturou a pomáhali budovat novou generaci malých čtenářů. Čtení je totiž pro děti velmi prospěšné, rozvíjí pamět, jazykové schopnosti, obrazotvornost, emoční vývoj a obohacuje je o vědomosti.

Týden čtení je každoročně zahajován slavnostní inaugurací. Ta se koná pokaždé v jiném městě v rámci České republiky. Letos proběhla 28.5. v Praze a malí hosté si na ní mohli poslechnout úryvky z knihy Ivony Březinové „Kluk a pes“, které četl každý zástupce Visegrádské čtyřky ve své mateřštině, neboť tato kniha vyšla ve všech z nich. Inaugurací provázel Martin Dejdar a vystoupili na ní mimo jiné skupina Mirai a Petr a Gabriela Koukalovi.