A proto existují knihovny. Místnosti plné knížek, které mají spousty a spousty svých příznivců. I já mezi ně patřím, chodím dokonce do dvou knihoven… to aby mi prostě nic neuniklo.

A jak je známo snad i neknihovnickým nadšencům, knihovny každoročně pořádají velkou spoustu různých akcí ve snaze nalákat další a další čtenáře. Neboť bez nich knihovny existovat nemohou.

První říjnový týden patří právě knihovnám. TÝDEN KNIHOVEN – to je jedna z každoročních akcí. Každý rok se věnují jinému tématu a tím letošním je Lokální historie. Je to vlastně docela jednoduché. Místní knihovny si pozvou rodáky, pamětníky, kteří mají chuť si popovídat o historii. O čemkoliv, co si naši staříčci pamatují. A věřte mi, oni se o minulosti rozpovídají docela rádi. Střípky dávno zasutých vzpomínek vyplují na povrch a budete mile překvapeni, jaké poklady jejich paměť skrývá.

Všechny jejich paměti si lze snadno vyhledat v různých ročenkách a kronikách, a je určitě nesmírně zajímavé sledovat nit bádání a na konci zjistit, jak bylo v minulosti na stejnou věc pohlíženo z jiných úhlů.

Já se rozhodně do té naší, malé, obecní knihovny zajdu podívat a poslechnout si, co jsem se ještě jinde nedozvěděla, ani nedočetla. A možná narazím na příběh, který mi kdysi dávno vyprávěla třeba má babička.