Knihou roku se na letošním udílení cen Magnesia Litera stala Opuštěná společnost novináře a spisovatele Erika Taberyho. V hlasování o knihách století pak uspěl Saturnin, Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, Obsluhoval jsem anglického krále, Bylo jás pět a Divadlo Járy Cimrmana.

Že jste oceněnými knihami ještě nelistovali? Ale to se dá přeci snadno napravit!

•Litera za prózu: Josef Pánek: Láska v době globálních klimatických změn(Argo)
•Moleskine Litera za poezii: Milan Děžinský: Obcházení ostrova (Host)
•Litera za knihu pro děti a mládež: František Tichý: Transport za věčnost (Baobab)
•Litera za naučnou literaturu: Lucie Skřivánková, Rostislav Švácha a kol: Paneláci 1,2 (Uměleckoprůmyslové museum)
•Litera za nakladatelský čin: Liber Viaticus Jana ze Středy (Academia/Národní muzeum)
•Litera za překladovou knihu: Máirtín Ó Cadhain: Hřbitovní hlína (z irštiny přeložil Radvan Markus, Argo)
•Litera za publicistiku: Patrik Ouředník: Antialkorán aneb nejasný svět T. H. (Volvox Globator)
•DILIA Litera pro objev roku: Marek Švehla: Magor a jeho doba (Torst)
•Kosmas Cena čtenářů: Ota Kars: Jmenuju se Tomáš(Mladá fronta)
•Magnesia Blog roku : Felix Kulpa: Tisíckráte (http://www.tisickrate.cz)