Simona Michálková je narozená v roce 1992, ve volném čase je knižní redaktorkou a Pekelný plášť je její prvotina ve stylu fantasy. Tereza Kadečková se narodila roku 1993, rovněž se ve volném čase věnuje knižní žurnalistice a O dracích a lidech je také jejím literárním fantasy debutem. Navíc se nakladatelství Bookmedia (Pekelný plášť) a Golden Dog (O dracích a lidech) trefila s vydáním do přibližně stejné doby. Knihy si tedy budou velice slušně konkurovat. Přečtete si obě a zjistíte, která z nich je pro vás zajímavější?