Knižní tipy

Přijímačky na jedničku

Přijímačky na jedničku
Máte doma páťáka, který se letos bude ucházet o místo na osmiletém gymnáziu? Pak by vám neměly uniknout následující řádky.
Je známá věc, že přijímací zkoušky na víceletá gymnázia vyžadují pečlivou domácí přípravu složenou z testových příkladů z matematiky a českého jazyka. Stejně tak jako minulý rok, i letos mají žáci vlivem koronavirových opatření přípravu ztíženou, neboť už od prosince zejí třídy vyšších ročníků prázdnotou a výuka se řeší pouze distančně. Dle nejnovějších zpráv byly přijímací zkoušky posunuty o necelý měsíc na první polovinu května a časové dotace na vypracování testů z obou předmětů byly o pár minut navýšeny. Ať jste s přípravou na testy začali v září, po Novém roce nebo se teprve rozkoukáváte, mohly by se vám hodit následující publikace.
  1. Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia - český jazykPřijímací zkoušky na víceletá gymnázia - matematika

        

    Knihy obsahují rozsáhlou sbírku úloh, rozdělených podle jednotlivých oblastí učiva, a 3 cvičné didaktické testy. V závěru knihy je pak uveden klíč správných odpovědí ke všem úlohám. Na konci každé podkapitoly je krátký souhrn procvičované látky. Tyto knihy jsou perfektní startovací materiál vhodný pro zapsání do poznámkového bloku (doporučuji rozšířit s pomocí internetu/mluvnice češtiny). Kapitoly přesně kopírují požadavky na učivo deklarované CERMATem. 

  2. Testy pro žáky 5. a 7. tříd ZŠ z českého jazyka Publikace vydavatelství Didaktis obsahuje zásobu úloh na procvičení znalostí a dovedností potřebných k přijímačkám. Titul je sestaven podle Specifikací požadavků zveřejněných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV, dříve CERMAT) a testů použitých při celostátních přijímacích zkouškách v letech 2017 a 2018. Kniha slouží jako perfektní nástavba na předchozí publikaci. V její první části si zopakujete jednotlivé okruhy témat a ve druhé naleznete celkem 10 didaktických testů sestavených přesně dle požadavků CERMATu včetně klíče.
  3. Testy pro žáky 5. a 7. tříd ZŠ z matematiky Publikace obsahuje přibližně 200 úloh na procvičení každé ze čtyř oblastí vymezených Specifikací požadavků vydaných CZVV. Součástí je deset didaktických testů (7 testů pro uchazeče o studium na osmiletých gymnáziích a 3 testy pro uchazeče o studium na šestiletých gymnáziích). Testy počtem úloh, svou strukturou a rozvržením učiva odpovídají dosud zadaným ilustračním i ostrým testům z roku 2017 vydaným CZVV. IV. Klíč obsahuje výsledky úloh ze sbírkové části i výsledky úloh z didaktických testů.
  4. 333 úloh z matematiky k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia Sešit obsahuje 333 úloh z matematiky k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia. Úlohy jsou sestaveny na podkladu oficiálních přijímacích testů. Zaměřují se na to, co obvykle žákům činí potíže. V sešitu najdete mimo jiné také úlohy zaměřené na práci s grafy, úlohy zaměřené na prostorovou představivost a mnoho dalších.
  5. 333 úloh z českého jazyka k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia Sešit obsahuje 333 úloh z českého jazyka k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia. Úlohy jsou sestaveny na podkladu oficiálních přijímacích testů. Zaměřují se na to, co obvykle žákům činí potíže, velkou měrou je zde zastoupena práce s textem.
Image
Vystudovala jsem francouzštinu a češtinu na brněnské univerzitě. Jsem nenapravitelná optimistka, která díky dcerám věří v jednorožce, dobré lidi a šťastné konce. Ráda píšu a čtu a nepřestávám žasnout nad krásou našeho jazyka.

Štítky