Pozn.: Seznam je zaměřený pouze na krásnou literaturu. Kuchařky, literaturu faktu, literaturu populárně-naučnou apod. jsme do této statistiky nezahrnuli.