Knižní recenze

O Němci, který zachraňoval Židy

O Němci, který zachraňoval Židy
Židovská hvězda popisuje příběh odehrávající se za druhé světové války, v němž se seznámíte s jedním Němcem hrdinou, který zachránil více lidí než proslulý Oscar Schindler. Jednou ze zachráněných byla i spoluautorka knihy Laureen Nussbaumová.
Bylo by naivní si myslet, že všichni Němci za druhé světové války schvalovali zabíjení nebo se na něm dokonce přímo podíleli. Našlo se i mnoho těch, kteří se neangažovali nebo dokonce proti nacistickému režimu otevřeně vystupovali. Jedním z nich byl i Hans Calmeyer, který rozhodoval o tzv. „sporných případech“. Jednalo se o to, že ne všichni občani s židovskými kořeny museli dostat od nacistů „nálepku“ s názvem Jude. Někteří se mohli tohoto za války dost těžkého břemene zbavit, čímž si zachránili život. Nebylo to ovšem vůbec jednoduché. Nacistická mašinerie totiž chtěla všechny neárijce likvidovat ve velkém. Zmíněný mladý právník Hans Calmeyer pracoval na úřadě, kde mohl právě tímto způsobem zachránit tisíce lidí před deportacemi do koncentračních a vyhlazovacích táborů. Jak sami dobře víte, transport ve velmi mnoha případech znamenal pro dotyčného smrt. Kniha Židovská hvězda popisuje život tohoto muže, jeho práci, ale i poválečné snahy o zařazení se do společnosti. Vedle toho se ovšem zaměřuje i na rodinu a blízké jedné z těch, kteří byli tímto mužem zachráněni. Líčí tak situaci v Nizozemsku, která po okupaci nebyla o nic lepší než v jiných státech. I zde mnozí trpěli, byli utlačováni a transportování na smrt. Vyprávění o příhodách postav během druhé světové války však není příliš dlouhé. Kniha se totiž hodně soustředí i na události po konci bojů, které mohou být pro mnohé méně známé. I já jsem se dozvěděl spoustu nových informací. Přes soudy s nacisty se dostanete k denacifikaci a celkovému pohledu na obnovu evropského kontinentu. Návrat k alespoň trochu normálnímu životu trval na většině míst několik let. Jedna z nejhorších situací byla přitom v samotném Německu, které bylo hodně rozbombardované a celkově společensky rozložené. Popisy těchto poválečných let jsou velice zajímavé a jednoznačně vás obeznámí s tím, že to nikde ještě dlouho nebylo jednoduché. Text se hodně zaměřuje i na osobní záležitosti jak Hanse Calmeyere, tak Laureen Nussbaumové a jejich blízkých. Popisuje jejich životní lásky a eskapády až do smrti. Strašné události a šrámy na duši jim ovšem zůstali navždy. Celkově není knížka příliš dlouhá, ale musím přiznat, že se možná nebude líbit všem. Nabízí historické momenty trochu jinou formou než například díla pojednávající o koncentračních táborech. Zároveň však díky ní získáte řadu zajímavých informací, poznáte jednoho velkého hrdinu, ale i řadu utlačovaných. Jednoznačně z ní ovšem vyplývá ponaučení, že bychom neměli všechny tehdejší Němce soudit jen podle jejich národnosti. Byla mezi nimi řada těch, kteří byli proti nacismu. Neměli to však vůbec snadné a strach o život vlastní i blízkých jim někdy znesnadňoval jakoukoliv možnost se proti Hitlerově moci postavit. Naštěstí se však našli i tací jako Hans Calmeyer, díky nimž mohlo mnoho tisíců lidí poznat i jiný, daleko hezčí svět.

Štítky